Stāvvietas

Jums ir iespēja iegādāties aizsargātu stāvvietu Jelgavas jahtkluba uz jums vēlamo laiku gan uz ūdens, gan mūsu teritorijā.

Nosaukums Laiks Cena (€)
Jahtu  stāvvieta   (1 m2.)   ūdenī 1 mēn. 6
Jahtu  stāvvieta   (1 m2.)   “JJK” teritorijā 1 mēn. 3
Kuteru  stāvvieta   (1 m2.)   ūdenī 1 mēn. 6
Kuteru  stāvvieta   (1 m2.)   “JJK” teritorijā 1 mēn. 3
Laivu piekabes stāvvieta   “JJK” teritorijā 1 mēn. 30
Auto-stāvvieta   “JJK”   teritorijā 24 stundas 5
Auto-stāvvieta   “JJK”   teritorijā 1 stunda 1