Stāvvietas

Jums ir iespēja iegādāties aizsargātu stāvvietu Jelgavas jahtkluba uz jums vēlamo laiku gan uz ūdens, gan mūsu teritorijā.

Nosaukums Laiks Cena
Jahtu stāvvieta (1 m2.) ūdenī 1 mēn. 5 EUR
Kuteru stāvvieta (1 m2.) ūdenī 1 mēn. 5 EUR
Jahtu stāvvieta (1 m2.) jahtkluba teritorijā 1 mēn. 3 EUR
Kuteru stāvvieta (1 m2.) jahtkluba teritorijā 1 mēn. 3,50 EUR
Laivu piekabes stāvvieta jahtkluba teritorijā 1 mēn. 15 EUR
Autostāvvieta jahtkluba teritorijā 24 st. 5 EUR
Autostāvvieta jahtkluba teritorijā 1 st. 0,30 EUR