Skip to main content

Stāvvietas

Jums ir iespēja iegādāties aizsargātu stāvvietu Jelgavas jahtkluba uz jums vēlamo laiku gan uz ūdens, gan mūsu teritorijā.

Nosaukums Laiks Cena
Jahtu stāvvieta (1 m2.) ūdenī 1 mēn. 4,50 EUR
Kuteru stāvvieta (1 m2.) ūdenī 1 mēn. 5 EUR
Jahtu stāvvieta (1 m2.) jahtkluba teritorijā 1 mēn. 3 EUR
Kuteru stāvvieta (1 m2.) jahtkluba teritorijā 1 mēn. 3,50 EUR
Laivu piekabes stāvvieta jahtkluba teritorijā 1 mēn. 10 EUR
Autostāvvieta jahtkluba teritorijā 24 st. 5 EUR
Autostāvvieta jahtkluba teritorijā 1 st. 0,30 EUR